Factuur informatie

Arbeidsloon

Kilometer vergoeding

Wij hanteren een uur tarief van € 40,00 Exclusief BTW. Op Zaterdag Rekenen wij 150%

Wij Rekenen een tarief van € 0,25 per gereden kilometer Exclusief BTW.